-- Bilim

Uluslararası Birim Sistemi ya da Uluslararası Ölçüm Sistemi (Fransızca: Système international d’unités, kısaca SI), 1960’taki “Ağırlıklar ve Ölçümler” genel konferansında tanımlandı ve buna resmi bir statü verildi. Bu sistem bilimde ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. SI Birim Sistemi’nin genel kabulü, teknik iletişimi kolaylaştırmaya yöneliktir. MKS birim sistemiyle doğrudan ilgilidir.

SI Temel Birimler

FiZiKSEL NiCELiK BiRiM SEMBOL
Kütle Kilogram Kg
Işık Şiddeti Candela Cd
Termodinamik sıcaklık Kelvin K
Elektrik Akımı Amper A
Madde miktarı Mol Mol
Uzunluk Metre m
Zaman Saniye S

 

Türetilmiş Bazı SI Birimi

Nicelik Adı Sembolü Temel Birimler Cinsiden ifadesi Diger SI Birimleri Cinsiden İfadesi
Düzlem Açı Rad rad m/m
Frekans Hertz Hz s−1
Kuvvet Newton N kg.m/s2 J/m
Basınç Pascal Pa kg/m.s2 N/m2
Enerji Joule J kg.m2/s2 N.m
Güç Watt W kg.m2/s3 J/s
Elektrik yükü Coulomb C A.s
Elektriksel Potansiyel Farkı Volt V kg.m2/A.s3
Elektriksel Sığa Farad F A2.s4/kg.m2 W/A
Elektriksel direnç Ohm Ω kg.m2/A2.s3 C/V
Manyetik Akı Weber Wb kg.m2/A.s2 V/A
Manyetik alan şiddeti Tesla T kg/A.s2 V.s
İndüktans Henry H kg.m2/A2.s2 T.m2/A

  

SI ölçü birimlerinde kullanılan önekler

10’UN KUVVETI ÖN EK SEMBOL   10’UN KUVVETI ÖN EK SEMBOL
1024 Yotta Y 10-1 Deci d
1021 Zetta Z 10-2 Centi c
1018 Exa E 10-3 Mili m
1015 Peta P 10-6 Micro μ
1012 Tera T 10-9 Nano n
109 Giga G 10-12 Pico p
106 Mega M 10-15 Femti f
103 Kilo K 10-18 Atto a
102 Hecta h 10-21 Zepto z
101 Deca da 10-24 Yocto y
Kaynak : Serway Fizik, Wikipidia, Fizikakademisi

İlgili Yazılar

Yorum Yaz

Yorum