-- Algoritma

Algoritma nedir?

Algoritma, matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir. Yani belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çizilen yola algoritma denir. Genellikle programlamada kullanılır ve tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların veya deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına dikkat edilmelidir. Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır. algoritmik yaklaşımda da çözüm için olası yöntemlerden en uygun olan seçilir ve yapılması gerekenler adım adım ortaya konulur. Algoritmayı belirtmek için ; metinsel olarak düz ifade ve akış diyagramı olmak üzere 2 yöntem kullanılır. Algoritmalar bilgisayarlar tarafından işletilebilirler. Algoritma kelimesi, Özbekistan’ın Harezm, bugünkü Türkmenistan’ın Khiva kentinde doğmuştur.

m % n koy, tekrar 1’den başla.

Bu örnekte m%n bölmenin kalanıdır, yani 5 % 2 = 1’deki gibi. Algoritmayı 33 ve 15’e uygulayalım:

33,15
15,3
3, 0
sonuç 3

Bir de bilgisayar algoritmasına örnek verelim. Kullanıcının girdiği dört sayının ortalamasını görüntüleyen algoritmayı yazalım:

A0 –> Başla
A1 –> Sayaç=0 (Sayaç’ın ilk sayısı 0 olarak başlar.)
A2 –> Sayı=? : T=T+Sayı (Sayıyı giriniz. T’ye sayıyı ekle ve T’yi göster.)
A3 –> Sayaç=Sayaç+1 (Sayaç’a 1 ekle ve sayacı göster.)
A4 –> Sayaç<4 ise A2’ye git. (Eğer sayaç 4’ten küçükse Adım 2’ye git.)
A5 –> O=T/4 (Ortalama için T değerini 4’e böl)
A6 –> O’yu göster. (Ortalamayı göster.)
A7 –> Dur

Akış Şeması

Kaynak:
http://www.banadersanlat.com/index.php/algoritmalar/4399-algoritma-nedir.html

Yorum Yaz

Yorum